Δήλωση Ιδιωτικότητας της FOODRINCO

Δήλωση Ιδιωτικότητας της FOODRINCO

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Ιούλιος 2018

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας («Δήλωση») προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα επεξεργαστούμε.

Η παρούσα Δήλωση εφαρμόζεται σε ιδιώτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της FOODRINCO ως καταναλωτές (αναφέρονται κάνοντας χρήση του β’ προσώπου πληθυντικού). Η παρούσα Δήλωση εξηγεί με ποιον τρόπο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και γνωστοποιούνται από οντότητες της FOODRINCO (αναφέρονται ως «FOODRINCO» ή, γενικότερα, κάνοντας χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού). Αναφέρει επίσης πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να επικαιροποιήσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και πώς μπορείτε να κάνετε ορισμένες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται.

Η παρούσα Δήλωση καλύπτει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων μας online και offline (εντός και εκτός δικτύου), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αφορούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε με διάφορα μέσα, όπως μέσω ιστότοπων, εφαρμογών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, σημείων πώλησης και εκδηλώσεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από διαφορετικές πηγές (π.χ, ιστότοποι, μέσω μιας μη διαδικτυακής (offline) εκδήλωσης). Σε αυτό το πλαίσιο, συνδυάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέχθηκαν αρχικά από διάφορες οντότητες FOODRINCO ή συνεργάτες της FOODRINCO. Ανατρέξτε στο Άρθρο 9 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εκφράσετε την αντίθεσή σας σε αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας.

Εάν δεν μας παράσχετε κάποια απαραίτητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (θα σας επισημάνουμε τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αυτό, παραδείγματος χάριν, καθιστώντας το σαφές στις φόρμες εγγραφής μας), ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα Δήλωση μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς (βλ. Άρθρο 11).

Η παρούσα Δήλωση παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους ακόλουθους τομείς:

 1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
 4. COOKIES/ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (LOG FILES) ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (WEB BEACONS)
 5. ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η’/ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
 10. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ
 12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 13. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Δήλωση εφαρμόζεται σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε από ή σχετικά με εσάς με τις μεθόδους που περιγράφονται πιο κάτω (βλ. Άρθρο 2), από τις ακόλουθες πηγές:

Ιστότοποι της  FOODRINCO. Ιστότοποι που κατευθύνονται προς τους καταναλωτές και λειτουργούν από/ για λογαριασμό της FOODRINCO, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που λειτουργούμε με τα δικά μας ονόματα τομέα/URL και μίνι-ιστότοπων που λειτουργούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων όπως το Facebook («Ιστότοποι»).

Ιστότοποι/εφαρμογές της FOODRINCO για κινητές συσκευές. Ιστότοποι ή εφαρμογές για κινητές συσκευές που κατευθύνονται προς του καταναλωτές και λειτουργούν από/για λογαριασμό της FOODRINCO, όπως εφαρμογές για smartphone.

E-mail, κείμενα και λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα. Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε εσάς και τη FOODRINCO που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της FOODRINCO (CES). Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (CES)

Μη ηλεκτρονικά έντυπα εγγραφής. Έντυπες ή ψηφιακές φόρμες εγγραφής και παρόμοιες φόρμες που συλλέγουμε μέσω, παραδείγματος χάριν, ταχυδρομικών αποστολών, δοκιμαστικών παρουσιάσεων σε καταστήματα, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων.

Αλληλεπιδράσεις με τις διαφημίσεις. Εάν αλληλεπιδράτε με μία από τις διαφημίσεις μας ( π.χ. διαφήμιση στον ιστότοπο τρίτου παρόχου) ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για αυτή την πράξη.

Δεδομένα που δημιουργούνται από εμάς. Στο πλαίσιο της  μεταξύ μας  αλληλεπίδρασης, ενδέχεται να δημιουργήσουμε  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν (π.χ. αρχείο  με τις αγορές που πραγματοποιήσατε  από τον ιστότοπό μας)

Δεδομένα από άλλες πηγές. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων (π.χ. όπως το Facebook και η Google) ή έρευνες αγοράς (εάν τα σχόλια δεν παρέχονται ανώνυμα), τρίτα μέρη που συλλέγουν δεδομένα, συνεργάτες της FOODRINCO για την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, δημόσια προσβάσιμες πηγές και δεδομένα που λαμβάνουμε όταν αποκτούμε άλλες εταιρίες.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τη FOODRINCO (στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου, τηλεφωνικά κ.τ.λ.), συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών από εσάς, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που μας παρέχετε και μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ο αριθμός τηλεφώνου σας

Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμούΟι πληροφορίες που απαιτούνται για να σας δώσουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο προφίλ λογαριασμού σας. Παραδείγματος χάριν, η ταυτότητα σύνδεσης/η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης, το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης σε μη ανακτήσιμη μορφή ή/και ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας.

Δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα. Οι πληροφορίες που περιγράφουν τα δημογραφικά σας χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς σας. Παραδείγματος χάριν, η ημερομηνία γέννησης, η ηλικία ή το ηλικιακό φάσμα, το φύλο, η γεωγραφική τοποθεσία σας (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας), τα αγαπημένα προϊόντα, χόμπι και ενδιαφέροντά σας και πληροφορίες για το νοικοκυριό και τον τρόπο ζωής σας.

Πληροφορίες από τον υπολογιστή/την κινητή συσκευή. Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών ή άλλη συσκευή τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν από τους Ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ (διεύθυνση ΙΡ) που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, το είδος λειτουργικού συστήματος και το είδος και η έκδοση του προγράμματος πλοήγησης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο ή εφαρμογή της FOODRINCO μέσω μιας κινητής συσκευής όπως το smartphone, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα περιλαμβάνουν επίσης, όπου επιτρέπεται, τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό συσκευής του τηλεφώνου σας, το αναγνωριστικό διαφήμισης, τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα παρόμοια δεδομένα κινητής συσκευής.

Πληροφορίες χρήσης των ιστότοπων/ επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασής σας με του Ιστότοπους ή τα ενημερωτικά δελτία μας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για τις ενέργειές σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τους συνδέσμους τους οποίους πατάτε, τις σελίδες ή το περιεχόμενο που βλέπετε και για πόσο χρονικό διάστημα, καθώς και λοιπές παρόμοιες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τις επαφές σας, όπως οι χρόνοι ανταπόκρισης περιεχομένου, τα σφάλματα καταφόρτωσης και η διάρκεια των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών όπως τα cookies και τα web beacons, καθώς επίσης και μέσω της χρήσης συστημάτων ανίχνευσης τρίτων μερών, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο Άρθρο 4.

Έρευνα αγοράς και σχόλια καταναλωτών Οποιαδήποτε πληροφορία κοινοποιείτε εκουσίως σε εμάς για την εμπειρία σας σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Περιεχόμενο παραγόμενο από τους καταναλωτές. Οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείτε και στη συνέχεια μας κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων ή αναφορτώνοντάς το σε έναν από τους Ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών για μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων όπως το Facebook. Παραδείγματος χάριν, φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικές ιστορίες ή λοιπά παρόμοια μέσα ή περιεχόμενο. Όπου επιτρέπεται, συλλέγουμε και δημοσιεύουμε περιεχόμενο παραγόμενο από καταναλωτές σε σχέση με ποικίλες δραστηριότητες, όπως διαγωνισμούς και λοιπές προωθητικές ενέργειες, δράσεις διαδικτυακών κοινοτήτων, στοιχεία για την αφοσίωση των καταναλωτών και δραστηριότητες δικτύωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.

Πληροφορίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων. Οποιαδήποτε πληροφορία  κοινοποιείτε δημοσίως σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου ή πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ σας σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου (όπως το Facebook) και τις οποίες επιτρέπετε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου να κοινοποιήσει σε εμάς. Παραδείγματος χάριν, βασικά στοιχεία λογαριασμού (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, γενέθλια, τρέχουσα πόλη κατοικίας, εικόνα προφίλ, ταυτότητα χρήστη, κατάλογος φίλων κ.τ.λ.) και οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες ή δραστηριότητες που επιτρέπετε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου να κοινοποιήσει. Λαμβάνουμε τα στοιχεία του προφίλ σας (ή μέρος αυτών) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων κάθε φορά που καταφορτώνετε ή έρχεστε σε επαφή με μια διαδικτυακή εφαρμογή της FOODRINCO σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου όπως το Facebook, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενσωματωμένη σε έναν ιστότοπο της FOODRINCO (όπως το Facebook Connect) ή κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή μαζί μας μέσα από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς τα στοιχεία σας από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου αποκτώνται από τη FOODRINCO ή για να επιλέξετε τη μη κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου.

Απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση πληρωμών και λοιπά οικονομικά στοιχεία. Κάθε πληροφορία που χρειαζόμαστε για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ή που χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιήσετε μια αγορά, όπως στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας (όνομα κατόχου κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.τ.λ.) ή άλλες μορφές πληρωμής (εάν παρέχονται). Σε κάθε περίπτωση, εμείς ή ο οργανισμός που μας παρέχει υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών χειριζόμαστε τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση πληρωμών και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία με τρόπο ο οποίος συνάδει με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας όπως το PCI DSS.

Κλήσεις στο Τμήμα Εξυπηρέτσης Καταναλωτών (CES). Οι επικοινωνίες με το CES θα καταγράφονται ή θα τίθενται σε ακρόαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τοπικές λειτουργικές ανάγκες (π.χ. για ποιοτικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους). Τα στοιχεία των καρτών πληρωμής δεν καταγράφονται. Όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα ενημερώνεστε σχετικά με την εν λόγω καταγραφή στην αρχή της κλήσης σας.

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Δεν επιδιώκουμε τη συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών μας. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται αναγκαίο να επεξεργαστούμε  ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, επικαλούμαστε προγενέστερη ρητή συγκατάθεσή σας για κάθε πράξη επεξεργασίας, η οποία παρέχεται εθελοντικά (π.χ. για σκοπούς εμπορικής προώθησης). Εάν επεξεργαστούμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, για άλλους σκοπούς, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες νομικές βάσεις: i) πρόληψη και  ανίχνευση εγκλημάτων (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της απάτης) ii) συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ( π.χ. σε συμμόρφωση με την αναφορά της διαφορετικότητας)

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεν ζητάμε ούτε συλλέγουμε, εν γνώσει μας, προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει, εκ παραδρομής, προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών, θα αφαιρέσουμε άμεσα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  που το αφορούν από τα αρχεία μας. Ωστόσο, η FOODRINCO ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα παιδιών, κάτω των 16 ετών, απευθείας από τον γονέα ή τον κηδεμόνα και με τη ρητή συγκατάθεση αυτού.

4. ΑΡΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (LOG FILES) ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (WEB BEACONS)

Αρχεία ημερολογίου (log files). Συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή log files που καταγράφουν τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες πλοήγησής σας. Οι καταγραφές αυτές πραγματοποιούνται αυτόματα και μας βοηθούν στη διόρθωση των σφαλμάτων, τη βελτίωση των επιδόσεων και τη διατήρηση της ασφάλειας των Ιστότοπών μας.

Εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons). Τα web beacons (γνωστά και ως «web bugs») είναι μικρές κωδικοσειρές που παρέχουν μια εικόνα γραφήματος σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα email με σκοπό τη μεταβίβαση δεδομένων στην εταιρεία μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω web beacons περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση ΙΡ και πληροφορίες σχετικά με το πώς ανταποκρίνεστε σε μια προωθητική εκστρατεία μέσω email (π.χ. πότε ανοίξατε το email, ποιους συνδέσμους πατάτε στο email κ.τ.λ.). Θα χρησιμοποιούμε web beacons στους Ιστότοπούς μας ή θα τα περιλαμβάνουμε σε email τα οποία σας αποστέλλουμε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τα web beacons για ποικίλους σκοπούς, όπως ενδεικτικά, για την καταγραφή της κίνησης στους ιστότοπους, την καταμέτρηση μοναδικών επισκεπτών, για διαφημιστικούς λόγους, στο πλαίσιο ελέγχου και αναφοράς των email, καθώς και για λόγους εξατομίκευσης.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται οι διάφοροι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα διάφορα είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται για κάθε σκοπό. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι όλοι οι τρόποι χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω συναφείς σε κάθε άτομο.

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Οι λόγοι μας Τα έννομα συμφέροντά μας
Εξυπηρέτηση καταναλωτών.
Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης καταναλωτών, παραδείγματος χάριν για να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Αυτό συνήθως προϋποθέτει τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και πληροφοριών σχετικά με τον λόγο της ερώτησής σας (π.χ. κατάσταση παραγγελίας, τεχνικό ζήτημα, ερώτηση/παράπονο για το προϊόν, ερώτηση γενικής φύσης κ.τ.λ.).
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αύξηση της αποδοτικότητας
Διαγωνισμοί, εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και λοιπές προωθητικές ενέργειες.Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται), χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. επικοινωνία ή εκστρατείες ή ενέργειες εμπορικής προώθησης). Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μέσα όπως email, διαφημίσεις, γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), τηλεφωνικές κλήσεις και ταχυδρομικές επιστολές, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μερικές εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας πραγματοποιούνται σε ιστότοπους τρίτων ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι εκούσια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για αυτούς τους σκοπούς. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την επικοινωνία για λόγους εμπορικής προώθησης, ανατρέξτε στα Άρθρα 9 και 10 πιο κάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειές μας, ανατρέξτε στους επίσημους κανόνες ή στις λεπτομέρειες που συνοδεύουν κάθε διαγωνισμό/ προωθητική ενέργεια.
 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου  απαιτείται)
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Διαπιστώνουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και σας ενημερώνουμε σχετικά
 • Προσδιορίζουμε είδη καταναλωτών  για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων: Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν όταν έρχεστε σε επαφή με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, όπως οι λειτουργίες «Like», ώστε να σας παράσχουμε διαφημίσεις και να έλθουμε σε επαφή μαζί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των χαρακτηριστικών, τα δεδομένα προφίλ που αποκτούμε σχετικά με εσάς, καθώς και πώς να αποκλείσετε αυτές τις ενέργειες διαβάζοντας τις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.
 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται)
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Διαπιστώνουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και σας ενημερώνουμε σχετικά
 • Προσδιορίζουμε είδη καταναλωτών  για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
Εξατομίκευση (εντός και εκτός δικτύου). Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται), χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για (i) να αναλύσουμε τις προτιμήσεις και τις συνήθειές σας, (ii) να προβλέψουμε τις ανάγκες σας βάσει της ανάλυσης του προφίλ σας που έχουμε πραγματοποιήσει, (iii) να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους Ιστότοπους και στις εφαρμογές μας, (iv) να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των Ιστότοπων/εφαρμογών μας βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας, (v) να σας παράσχουμε στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο και (vi) να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, κατ’ επιλογήν σας. Παραδείγματος χάριν, σας υπενθυμίζουμε την ταυτότητα σύνδεσης/ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης ή το όνομα χρήστη σας ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή να μπορείτε να ανακτήσετε εύκολα τα είδη που είχατε τοποθετήσει προηγουμένως στο καλάθι αγορών σας. Βάσει αυτού του είδους πληροφοριών και κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται), σας παρουσιάζουμε επίσης συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προωθητικές ενέργειες της FOODRINCO που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι εκούσια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για αυτόν τον σκοπό. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκλείσετε αυτές τις ενέργειες, ανατρέξτε στο Άρθρο 10 πιο κάτω.
Διεκπεραίωση παραγγελιών. Χρησιμοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για να επεξεργαστούμε και να αποστείλουμε τις παραγγελίες σας, να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση των παραγγελιών σας, να διορθώσουμε διευθύνσεις και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, καθώς και για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του εντοπισμού κρουσμάτων απάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και πληροφορίες για την πραγματοποίηση πληρωμών.
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας (ως απαιτείται)
 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αύξηση της αποδοτικότητας
 • Προστασία των συστημάτων δικτύου και του προσωπικού μας
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις
Λοιποί γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα, έρευνα αγοράς, αναλύσεις, ασφάλεια) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για λοιπούς γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση του λογαριασμού σας, για τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας ή έρευνας αγοράς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών. Σε περίπτωση που έχετε λογαριασμούς FOODRINCO, διατηρούμε το δικαίωμα να τους ενοποιούμε σε έναν μοναδικό λογαριασμό. Επίσης, χρησιμοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας, πληροφορικής και ασφάλειας της FOODRINCO.
Νομικοί λόγοι ή λόγοι συγχώνευσης/εξαγοράς. Σε περίπτωση που η FOODRINCO ή τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραστούν ή συγχωνευθούν με άλλη εταιρεία για λόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πτώχευση, θα κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν στους νόμιμους διαδόχους μας. Θα γνωστοποιούμε επίσης τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτα μέρη (i) ως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, (ii) στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, (iii) για την ικανοποίηση αιτήματος που υπέβαλε μια αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου, (iv) για την προστασία των δικαιωμάτων, του ιδιωτικού απορρήτου, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας ή του κοινού ή (v)  για την εφαρμογή των όρων μιας σύμβασης ή των όρων του Ιστότοπου μας.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού μας
6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πέραν των οργανισμών της FOODRINCO που αναφέρονται στην ενότητα για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (βλ. Άρθρο 12), κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν στα εξής είδη τρίτων οργανισμών:

Πάροχοι υπηρεσιών. Πρόκειται για εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε και μας βοηθούν στη διεκπεραίωση των εργασιών μας (π.χ. διεκπεραίωση παραγγελιών, επεξεργασία πληρωμών, ανίχνευση απάτης και επαλήθευση ταυτότητας, λειτουργία ιστότοπου, εταιρείες έρευνας αγοράς, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστότοπου, ανάλυση δεδομένων, Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών κ.τ.λ.). Η πρόσβαση και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών και το επιλεγμένο προσωπικό τους για λογαριασμό μας επιτρέπεται μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες εργασίες που τους έχει ζητηθεί να εκτελέσουν βάσει των οδηγιών μας και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εμπιστευτικά και ασφαλή. Εάν και εφόσον το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να λάβετε έναν κατάλογο με τους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν (βλ. Άρθρο 12 σχετικά με την Επικοινωνία με εμάς).

Γραφεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας/ γραφεία είσπραξης  απαιτήσεων. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα γραφεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα γραφεία είσπραξης χρεών είναι εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε την πιστοληπτική ικανότητά σας (ιδιαίτερα σε σχέση με παραγγελίες για τις οποίες εκδίδεται τιμολόγιο) ή να εισπράξουμε ανεξόφλητα τιμολόγια.

Τρίτες εταιρείες που χρησιμοποιούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για ίδιους σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, δεν παραχωρούμε ούτε πωλούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες εταιρείες για ίδιους σκοπούς εμπορικής προώθησης των εν λόγω εταιρειών. Η ταυτότητά τους θα σας γνωστοποιείται όταν ζητείται η συγκατάθεσή σας.

Τρίτοι αποδέκτες που χρησιμοποιούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο συγχώνευσης/εξαγοράς.. Θα γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτα μέρη για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς (βλ. Άρθρο 5 για λεπτομέρειες).

7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η FOODRINCO λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υπόκεινται σε επεξεργασία, μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της  χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν είναι:

α) Η FOODRINCO θα διατηρεί αντίγραφα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα:

 1. Διατηρούμε μια συνεχή σχέση με εσάς ( π.χ συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα με τα emails μας και δεν έχετε διαγραφεί)
 2. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας και διαθέτουμε μια έγκυρη νόμιμη βάση.

β) Η διάρκεια: i) του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής ( π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις εναντίον μας ) και ii) επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών, μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής (ώστε να μπορούμε να ταυτοποίησουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ατόμου, το οποίο ενδέχεται να εγείρει αξιώσεις στο τέλος του χρόνου παραγραφής )

γ) Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που έχουν εγερθεί.

Κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο β) i) και β) ii) ανωτέρω, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, στην αποθήκευση και διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών, εκτός εάν, τα δεδομένα πρέπει να επανεξεταστούν αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση ή υποχρέωση που προκύπτει από  την ισχύουσα νομοθεσία.

Με το πέρας του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις παραγράφους α), β), γ) ανωτέρω, όπως ισχύει κάθε φορά, θα προβούμε ή σε μόνιμη διαγραφή ή σε καταστροφή των σχετικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε ανωνυμοποίησή τους.

8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η’/ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέτρα (όπως περιγράφονται πιο κάτω) για να τηρούμε εμπιστευτικά και ασφαλή τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Θα πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω μέτρα προστασίας δεν ισχύουν σε σχέση με πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε σε δημόσιους χώρους, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.

Άτομα που δύνανται να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή προστηθέντες μας που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί (π.χ. το προσωπικό μας που χειρίζεται ζητήματα εξυπηρέτησης καταναλωτών θα έχει πρόσβαση στο αρχείο καταναλωτή που σας αφορά).

Μέτρα που λαμβάνονται σε λειτουργικά περιβάλλοντα. Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε λειτουργικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν εύλογα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Εφαρμόζουμε εύλογες προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι, δυστυχώς, απολύτως ασφαλής και παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους μέσω των Ιστότοπων και εφαρμογών μας.

Μέτρα που αναμένουμε να λάβετε εσείς. Είναι σημαντικό να διαδραματίζετε κι εσείς έναν ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Όταν προχωράτε σε εγγραφή για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα είναι δύσκολο να μαντέψουν οι άλλοι και δεν θα πρέπει ποτέ να τον αποκαλύψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Είστε υπεύθυνος/η για να διατηρείτε απόρρητο τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης, καθώς και για κάθε χρήση του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε από κοινού έναν υπολογιστή ή κάνετε χρήση κοινόχρηστου υπολογιστή, μην επιλέγετε ποτέ υπενθύμιση της ταυτότητας/της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σύνδεσής σας ή του κωδικού πρόσβασής σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας κάθε φορά που απομακρύνεστε από τον υπολογιστή. Επίσης, θα πρέπει να κάνετε χρήση των ρυθμίσεων ή ελέγχων προστασίας απορρήτου που παρέχουμε στον Ιστότοπο/ στην εφαρμογή μας.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αποθήκευση και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως περιγράφονται ανωτέρω, προϋποθέτουν εν τέλει τη διαβίβαση/μετάδοση ή/και αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε έναν προορισμό εκτός της χώρας κατοικίας σας συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εφαρμόζουν διαφορετικές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις ισχύουσες στον ΕΟΧ. Έχουμε (i) θέσει σε εφαρμογή πάγιες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (και έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο αυτών των ρητρών (επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται πιο κάτω) ή/και (ii) θα βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας (ως επιτρέπεται βάσει νόμου).

Εξαιτίας του διεθνούς χαρακτήρα των εργασιών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και σε τρίτους,  όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 ανωτέρω, σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Για το λόγο αυτό,  ενδέχεται να μεταφέρουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλες χώρες, οι οποίες  έχουν διαφορετική νομοθεσία και διαφορετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για την προστασία των δεδομένων, από αυτές που εφαρμόζονται στην χώρα εγκατάστασής σας.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου και υποβολής αιτήματος για τη λήψη ενός έντυπου ή ηλεκτρονικού αντιγράφου των πληροφοριών που σας αφορούν και που έχουμε στην κατοχή μας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντάς μας ένα e-mail info@foodrinco.gr  ή γράφοντάς μας στη διεύθυνση  FOODRINCO S.A., Λεύκης 132, Κρυονέρι, 145 68  και επισυνάπτοντας έναν αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή αντίστοιχα στοιχεία (στις περιπτώσεις που ζητείται από εμάς και επιτρέπεται από τον νόμο). Εάν το αίτημα υποβληθεί από άλλο άτομο και όχι από εσάς τον ίδιο χωρίς να παρασχεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το αίτημα υποβλήθηκε νόμιμα για λογαριασμό σας, το αίτημα θα απορρίπτεται.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας που παρέχονται σε εμάς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα δικαιώματα (π.χ. τροποποίηση, διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε (i) να ζητάτε τη διαγραφή, φορητότητα, διόρθωση ή αναθεώρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, (ii) να περιορίζετε τη χρήση και γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και (iii) να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε  τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιώματα αναφορικά με την χρήση των Σχετικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • δικαίωμα εναντίωσης, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στη χρήση των Σχετικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν,  από/ για λογαριασμό της FOODRINCO
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Σχετικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από/για λογαριασμό της FOODRINCO, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι αδύνατον να διαγράψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς να διαγράψουμε ταυτόχρονα τον λογαριασμό χρήστη σας. Ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διατηρήσουμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ακόμα και αφού ζητήσατε τη διαγραφή τους, έτσι ώστε να τηρήσουμε τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις μας. Επίσης, ενδέχεται να μπορούμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διατηρήσουμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για τις επαγγελματικές ανάγκες μας.

Όπου είναι δυνατόν, οι ιστότοποί μας διαθέτουν μια ειδική λειτουργία μέσω της οποίας μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε δώσει. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτούμε από τους εγγεγραμμένους καταναλωτές μας να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους (π.χ. την ταυτότητα σύνδεσης/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης, τον κωδικό πρόσβασης) για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να επιφέρουν αλλαγές στα στοιχεία λογαριασμού τους. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Ελπίζουμε ότι με τις απαντήσεις μας θα μπορέσουμε να λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να ανησυχείτε για θέματα που δεν έχουν επιλυθεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων.

10. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχετε. Μπορείτε να ελέγξετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

Cookies/Παρόμοιες τεχνολογίες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας μέσω (i) της λύσης διαχείρισης συγκατάθεσης που σας παρέχουμε ή (ii) του προγράμματος πλοήγησής σας έτσι ώστε να αρνηθείτε τη χρήση όλων ή μερικών cookies/παρόμοιων τεχνολογιών ή να ειδοποιείστε για το πότε χρησιμοποιούνται. Βλ. Άρθρο 4 πιο πάνω.

Διαφημίσεις, εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και λοιπές προωθητικές ενέργειες. Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από τη FOODRINCO για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας μέσω του αντίστοιχου πλαισίου της φόρμας εγγραφής ή απαντώντας στην ερώτηση(εις) που υποβάλλουν οι αντιπρόσωποί του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Εάν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία, μπορείτε να δηλώσετε ότι επιθυμείτε τη μη λήψη επικοινωνίας για λόγους εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε επικοινωνία. Για να διαγραφείτε από  η λήψη επικοινωνίας για λόγους εμπορικής προώθησης που αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, μπορείτε να αποκλείσετε τη λήψη επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή κάνοντας διαγραφή μέσω των διαθέσιμων συνδέσμων που υπάρχουν στην επικοινωνία μας συνδεόμενοι στους Ιστότοπους/στις εφαρμογές ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων και προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ λογαριασμού σας μέσω αφαίρεσης της επισήμανσης από τα σχετικά πλαίσια ή καλώντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και εάν δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη λήψη επικοινωνίας για λόγους εμπορικής προώθησης, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα διαχειριστικής φύσης από εμάς, όπως επιβεβαιώσεις παραγγελιών ή άλλων συναλλαγών, ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες λογαριασμού σας (π.χ. επιβεβαιώσεις λογαριασμού, αλλαγές κωδικού πρόσβασης κ.τ.λ.) και λοιπές σημαντικές ανακοινώσεις που δεν έχουν χαρακτήρα εμπορικής προώθησης.

Εξατομίκευση (εντός και εκτός δικτύου):  Όπου απαιτείται από το νόμο, εάν επιθυμείτε τη χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από τη FOODRINCO προκειμένου να σας παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία/στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μπορείτε να το σημειώσετε μέσω του αντίστοιχου πλαισίου(ων) της φόρμας εγγραφής ή απαντώντας στην ερώτηση(εις) που υποβάλλουν οι αντιπρόσωποί του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Εάν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επωφελείστε από την εν λόγω εξατομίκευση, μπορείτε να την αποκλείσετε ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι στους Ιστότοπους/στις εφαρμογές ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων και προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ λογαριασμού σας μέσω αφαίρεσης της επισήμανσης από τα σχετικά πλαίσια ή καλώντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μας.

Στοχευμένη διαφήμιση. Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικά δίκτυα και λοιπούς παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών («Πάροχοι Διαφημίσεων») που παρέχουν διαφημίσεις για λογαριασμό της εταιρείας μας και σε λοιπές μη συνδεόμενες με εμάς εταιρείες στο διαδίκτυο.  Μερικές από αυτές τις διαφημίσεις είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας βάσει πληροφοριών που συλλέγονται σε ιστότοπους της FOODRINCO ή σε μη συνδεόμενους ιστότοπους κατά καιρούς.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το www.aboutads.info/choices για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το είδος διαφήμισης, καθώς και σχετικά με το πώς θα αποκλείσετε διαδικτυακές διαφημιστικές πρακτικές από εταιρείες που συμμετέχουν στο αυτόνομο πρόγραμμα της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης (Advertising Alliance ή DAA). Επιπλέον, μπορείτε να αποκλείσετε διαφημίσεις αυτού του είδους στις εφαρμογές για κινητά από εταιρείες που συμμετέχουν στην εφαρμογή AppChoices της DAA καταφορτώνοντας την εφαρμογή από το κατάστημα εφαρμογών iOS ή Android.  Επίσης, μπορείτε να παύσετε τη συλλογή δεδομένων ακριβούς τοποθεσίας από κινητή συσκευή ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις παροχής υπηρεσιών τοποθεσίας της συσκευής σας.

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ

Σε περίπτωση που αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, θα προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και στην παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή, οπότε σας συστήνουμε να ελέγχετε συχνά εάν υπάρχουν επικαιροποιήσεις ή μεταβολές της Δήλωσής μας.

12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση και τις πρακτικές μας περί προστασίας των δεδομένων ή για να προχωρήσετε σε καταγγελία όσον αφορά τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: info@foodrinco.gr  να μας γράψετε στη διεύθυνση FOODRINCO S.A., Λεύκης 132, Κρυονέρι, 145 68  ή να καλέσετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών  στον αριθμό: από σταθερό στο 800-4000-200 (χωρίς χρέωση) και από κινητό στο 216-4000200 (με χρέωση).

Θα αναγνωρίζουμε και θα διερευνούμε κάθε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών περί παραβίασης των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων).

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων Αρμόδιος για
ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.Ε.

Λεύκης 132, Κρυονέρι, ΤΚ 145 68

Όλες τις δραστηριότητες

Newsletter

Ελληνικα