Terms & Conditions

Terms & Conditions

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας! Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Η ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.Ε. (εφεξής η “FOODRINCO”) δεσμεύεται να διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Οι παρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.

1. Επιτρεπόμενη χρήση

Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα την Ιστοσελίδα μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτήν, όπως ερωτήσεις ή αναρτήσεις.

Εντούτοις, η χρήση της Ιστοσελίδας και η ανάρτηση υλικού σε αυτήν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε:

(α) να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητα του ∙

(β) να μην προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ∙

(γ) να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές (συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων κατά της FOODRINCO), συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές ∙

(δ) να μην αναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας, ή

(ε) να μην θέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η FOODRINCO είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό.

Σε περίπτωση υποστήριξης της FOODRINCO ή/και των προϊόντων της από τρίτους έναντι ανταλλάγματος, η σχέση αυτή θα δηλώνεται με σαφήνεια στο κοινό.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της FOODRINCO εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Μάθετε περισσότερα εδώ.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

3.1. Υλικό που παρέχεται από τη FOODRINCO

Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη FOODRINCO ή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της FOODRINCO ή των δικαιοπαρόχων της.

Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από την Ιστοσελίδα για προσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση), εφόσον διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό (πχ. © 2017 FOODRINCO).

3.2. Υλικό που παρέχεται από Εσάς

Δηλώνετε και εγγυάστε στη FOODRINCO ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην παρούσα Ιστοσελίδα, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στην Ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι το υλικό που συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού ως μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στη FOODRINCO μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η FOODRINCO δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η FOODRINCO μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη FOODRINCO και στους δικαιοπαρόχους της.

4. Ευθύνη

Αν και η FOODRINCO καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η FOODRINCO δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζει απαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους, την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα νομικά σημειώματα των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων, καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτά.

Ενδέχεται να είστε διαχειριστής ενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς την παρούσα Ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, η FOODRINCO δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη, εφόσον δεν προβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο ότι σχετίζεστε με ή στηρίζεστε από τη FOODRINCO. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα νέο «παράθυρο».

5. Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η FOODRINCO

  • Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (i) τηλεφωνικώς από σταθερό στο 800-4000-200 (χωρίς χρέωση) και από κινητό στο 216-4000 200 (με χρέωση)

ή (ii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεύκης 132, Κρυονέρι Αττικής, 145 68.

6. Τροποποιήσεις

Η FOODRINCO διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες από την Ελλάδα. H FOODRINCO δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα.

Εσείς και η FOODRINCO συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με την Ιστοσελίδα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Newsletter

Ελληνικα